Menu

Thuê xe 7 chỗ Fortuner

Hiệu xe : Toyota Fortuner Giá thuê : 1.400.000 đồng/80km/10 giờ/ngày Phụ trội ngoài giờ : 100.000 đồng/giờ Phụ trội vượt quá 80 km : 8.000 đồng/km

Thuê xe 7 chỗ Innova

Hiệu xe : Toyota Innova Giá thuê : 1.300.000 đồng/80km/10 giờ/ngày Phụ trội ngoài giờ : 100.000 đồng/giờ Phụ trội vượt quá 80 km : 7.000 đồng/km

 Chuyên cho thuê xe 7 chỗ các loại giá rẻ TP HCM xe đời mới sạch đẹp