Menu
 • Thuê xe 7 chỗ Fortuner

  Hiệu xe : Toyota Fortuner Giá thuê : 1.400.000 đồng/80km/10 giờ/ngày Phụ trội ngoài giờ : 100.000 đồng/giờ Phụ trội vượt quá 80 km : 8.000 đồng/km
 • Thuê xe 16 chỗ Toyota Hiace

  Hiệu xe : Toyota Hiace 2016 Giá thuê : Call 094 66 888 39 Phụ trội ngoài giờ : 100.000 đồng/giờ Phụ trội vượt quá 80 km : 10.000 đồng/km
 • Thuê xe 29 chỗ Isuzu Samco

  Hiệu xe : Isuzu Samco Giá thuê : Call 094 66 888 39 Phụ trội ngoài giờ : Call Phụ trội vượt quá 80 km : Call
 • Thuê xe 33 chỗ Isuzu Samco

  Hiệu xe : Isuzu Samco Giá thuê : Call 094 66 888 39 Phụ trội ngoài giờ : 150.000 VND/giờ Phụ trội vượt quá 80 km : 15.000 đ/km
 • Thuê xe 45 chỗ Hyundai Universe

  Hiệu xe : Hyundai Universe Giá thuê : Call 094 66 888 39 Phụ trội ngoài giờ : Call Phụ trội vượt quá 80 km : Call