Menu

DỊCH VỤ

 • Cho thuê xe hoa

  THUÊ XE HOA - THUÊ XE CƯỚI TẠI TPHCM

  THUÊ XE HOA CHEVROLET

  Màu xe: trắng

  Đời xe: 2015-2016

  Giá thuê xe: Call 094 66 888 39

  Lộ trình: Nhà trai -> Nhà gái -> Nhà trai

  Phụ trội ngoài giờ: 100.000 đồng/giờ

  Kết hoa: miễn phí hoa vải

    cho thuê xe hoa chevrolet TPHCM

  THUÊ XE HOA KIA K3

  Màu xe: trắng

  Đời xe: 2014-2015

  Giá thuê: Call 094 66 888 39

  Lộ trình: Nhà trai -> Nhà gái -> Nhà trai

  Phụ trội ngoài giờ: 100.000 đồng/giờ

  Kết hoa: miễn phí hoa vải

  THUÊ XE HOA HONDA CIVIC

  Màu xe: trắng

  Đời xe: 2015

  Giá thuê: Call 094 66 888 39

  Lộ trình: Nhà trai -> Nhà gái -> Nhà trai

  Phụ trội ngoài giờ: 100.000 đồng/giờ

  Kết hoa: miễn phí hoa vải

   cho thuê xe hoa honda civic TPHCM

  THUÊ XE HOA HYUNDAI SONATA

  Màu xe: trắng

  Đời xe: 2013-2015

  Giá thuê: Call 094 66 888 39

  Lộ trình: Nhà trai -> Nhà gái -> Nhà trai

  Phụ trội ngoài giờ: 100.000 đồng/giờ

  Kết hoa: miễn phí hoa vải

  cho thuê xe hoa sonata TPHCM

   THUÊ XE HOA TOYOTA ALTIS

  Màu xe: trắng

  Đời xe: 2015

  Giá thuê: Call 094 66 888 39

  Lộ trình: Nhà trai -> Nhà gái -> Nhà trai

  Phụ trội ngoài giờ: 100.000 đồng/giờ

  Kết hoa: miễn phí hoa vải

   

   

  cho thuê xe hoa altis TPHCM

  THUÊ XE HOA CAMRY

  Màu xe: trắng

  Đời xe: 2013-2015

  Giá thuê: Call 094 66 888 39

  Lộ trình: Nhà trai -> Nhà gái -> Nhà trai

  Phụ trội ngoài giờ: 200.000 đồng/giờ

  Kết hoa: miễn phí hoa vải

  THUÊ XE HOA MAZDA 6

  Màu xe: trắng sữa

  Đời xe: 2015-2016

  Giá thuê: Call 094 66 888 39

  Lộ trình: Nhà trai -> Nhà gái -> Nhà trai

  Phụ trội ngoài giờ: 200.000 đồng/giờ

  Kết hoa: miễn phí hoa vải

   cho thuê xe hoa mazda 6 TPHCM

  cho thuê xe hoa mazda 6 TPHCM

   

  cho thuê xe bmw 320i TPHCM

   

  THUÊ XE HOA MER C250 

   

  Màu xe: trắng

   

  Đời xe: 2015-2016

   

  Giá thuê: Call 094 66 888 39

   

  Lộ trình: Nhà trai -> Nhà gái -> Nhà trai

   

  Phụ trội ngoài giờ: CALL

  Thuê xe hoa tại TPHCM

   

   

  THUÊ XE HOA BMW 428i COUPE

  Màu xe: trắng sữa

  Đời xe: 2014

  Giá thuê: Call 094 66 888 39

  Lộ trình: Nhà trai -> Nhà gái -> Nhà trai

  Phụ trội ngoài giờ: 300.000 đồng/giờ

  cho thuê xe hoa bmw 420i tphcm

  THUÊ XE HOA AUDI A6

  Màu xe: trắng sữa

  Giá thuê: Call 094 66 888 39

  Lộ trình: Nhà trai -> Nhà gái -> Nhà trai

  Phụ trội ngoài giờ: Call

   cho thuê xe hoa audi a6 TPHCM

  THUÊ XE HOA LEXUS IS250

  Màu xe: trắng sữa

  Giá thuê: Call 094 66 888 39

  Lộ trình: Nhà trai -> Nhà gái -> Nhà trai

  Phụ trội ngoài giờ: Call

  cho thuê xe hoa lexus is TPHCM

   

   

   

  Chuyên cho thuê xe Hoa các loại TP HCM xe đời mới trang trí đẹp

Chia sẻ: