Menu

DỊCH VỤ

 • Cho thuê xe hoa cao cấp

  Thuê xe hoa TOYOTA CAMRY

  - Đời xe: 2014-2016
  - Màu xe: Trắng
  - Giá thuê: Call 094 66 888 39
  - Lộ trình: Nhà trai->Nhà gái ->Nhà trai
  - Phụ trội ngoài giờ: 200.000 đồng/ giờ
  - Kết hoa: Miễn phí hoa vải

   

    Thuê xe hoa MAZDA 6


  - Đời xe: 2015-2016
  - Màu xe: Trắng
  - Giá thuê: Call 094 66 888 39
  - Lộ trình: Nhà trai->Nhà gái ->Nhà trai
  - Phụ trội ngoài giờ: 200.000 đồng/ giờ
  - Kết hoa: Miễn phí hoa vải

   Thuê xe ,hoa Mazda

    

  Thuê xe hoa MERCEDES C200

  - Đời xe: 2010
  - Màu xe: Trắng
  - Giá thuê: Call 094 66 888 39
  - Lộ trình: Nhà trai->Nhà gái ->Nhà trai
  - Phụ trội ngoài giờ: 250.000 đồng/ giờ
  - Kết hoa: Miễn phí hoa vải

   Thuê xe hoa MERCEDES C250


  - Đời xe: 2015-2016
  - Màu xe: Trắng
  - Giá thuê: Call 094 66 888 39
  - Lộ trình: Nhà trai->Nhà gái ->Nhà trai
  - Phụ trội ngoài giờ: 300.000 đồng/ giờ
  - Kết hoa: Miễn phí hoa vải

   

   

   

  Thuê xe hoa BMW 320i

  - Đời xe: 2014-2016
  - Màu xe: Trắng
  - Giá thuê: Call 094 66 888 39
  - Lộ trình: Nhà trai->Nhà gái ->Nhà trai
  - Phụ trội ngoài giờ: 300.000 đông/giờ
  - Kết hoa: Miễn phí hoa vải

   

    

   

   Thuê xe hoa BMW 428i Coupe


  - Đời xe: 2014-2015
  - Màu xe: Trắng
  - Giá thuê: Call 094 66 888 39
  - Lộ trình: Nhà trai->Nhà gái ->Nhà trai
  - Phụ trội ngoài giờ: 300.000 đồng/ giờ

   

  xe hoa BMW 428i Coupe Cho thuê

  xe hoa hieu BMW 428i Coupe

   

  Thuê xe hoa LEXUS is 250


  - Đời xe: 2010-2016
  - Màu xe: Trắng
  - Giá thuê: Call 094 66 888 39
  - Lộ trình: Nhà trai->Nhà gái ->Nhà trai
  - Phụ trội ngoài giờ: 300.000 đồng/ giờ

  Chuyên cho thuê xe Hoa cao cấp giá rẻ TP HCM xe đời mới trang trí đẹp

Chia sẻ: