Menu

DỊCH VỤ

 • Cho thuê xe hoa giá rẻ

  Thuê xe hoa CHEVROLET CRUZE

  - Đời xe: 2016-2019
  - Màu xe: Trắng
  - Giá thuê: Call 094 66 888 39
  - Lộ trình: Nhà trai->Nhà gái ->Nhà trai
  - Phụ trội ngoài giờ: 100.000 đồng/ giờ
  - Kết hoa: Miễn phí hoa vải

  cho thuê xe hoa chevrolet TPHCM

   Thuê xe hoa KIA K3

  - Đời xe: 2016-2019
  - Màu xe: Trắng
  - Giá thuê: Call 094 66 888 39
  - Lộ trình: Nhà trai->Nhà gái ->Nhà trai
  - Phụ trội ngoài giờ: 100.000 đồng/ giờ
  - Kết hoa: Miễn phí hoa vải

   Thuê xe hoa HONDA CIVIC

  - Đời xe: 2016-2019
  - Màu xe: Trắng
  - Giá thuê: Call 094 66 888 39
  - Lộ trình: Nhà trai->Nhà gái ->Nhà trai
  - Phụ trội ngoài giờ: 100.000 đồng/ giờ
  - Kết hoa: Miễn phí hoa vải

  cho thuê xe hoa civic tphcm

   

  Thuê xe hoa TOYOTA ALTIS

  - Đời xe: 2019-2019
  - Màu xe: Trắng
  - Giá thuê: Call 094 66 888 39
  - Lộ trình: Nhà trai->Nhà gái ->Nhà trai
  - Phụ trội ngoài giờ: 100.000 đồng/ giờ
  - Kết hoa: Miễn phí hoa vải

   

  Thuê xe hoa HYUNDAI SONATA

  - Đời xe: 2015
  - Màu xe: Trắng
  - Giá thuê: Call 094 66 888 39
  - Lộ trình: Nhà trai->Nhà gái ->Nhà trai
  - Phụ trội ngoài giờ: 100.000 đồng/ giờ
  - Kết hoa: Miễn phí hoa vải

   cho thuê xe hoa sonata TPHCM

   

   

   

  Chuyên cho thuê xe Hoa giá rẻ TP HCM xe đời mới trang trí đẹp

Chia sẻ: